WATER FOOTPRINT PROJEMİZİN AMACI

PROJEMİZİN AMACI

Projemizin amacı su ayak izini azaltmak ve çözüm yolları üretmek,suyun sürdürülebiliriliği,su,çevre,enerji verimliliği,yeşil beceriler ve doğa konusunda farkındalık oluşturmaktır.Avrupa gençlerinde çevre bilinci oluşturmak,Avrupa’daki okullar arasında işbirliği aktivitelerini teşvik ederek eğitimde kaliteyi geliştirmek,ekip çalışması,sosyal ilişkiler bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımında öğrenci ve öğretmenlere ortak ilgi alanındaki bir konuda birlikte çalışma fırsatı sağlamaktır.

 

PROJEMİZİN ÖZETİ

Projenin hedefleri AB'nin çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele öncelikleriyle yakından ilgilidir.Dünyanın kullanılabilir su kaynaklarının azalması ve pandeminin ortaya çıkışı su tasarrufunun fark ettirilmesini gereklilik haline getirmiştir.Su kullanım farkındalığı oluşturulması için alınabilecek en etkili ve kalıcı önlem bireylerin eğitilmesidir.Bu proje ile; Hedef gruba su ayak izini kavratarak su ayak izini %10 azaltmak Çevreye duyarlılık konusunda farkındalık yaratmak, Suyun ne denli önemli olduğunu yerel ve Avrupa düzeyinde tanıtan bir yol sunmak, gerçekleştirmek istediğimiz sonuçlardır. Su ayak izi,yalnızca üretici veya tüketici olarak kullandığımız suyu değil aynı zamanda dolaylı yollardan tükettiğimiz su kullanımının da toplamıdır.Salgının başlangıcından itibaren daha çok su kullanıldığı ve çok fazla kişinin evlerinde kalarak virüsten korunmak için su tüketimini artırdıkları tüm ortaklara yapılan anketlerle tespit edilmiştir.Hedef gruplarında; Su ayak izi %10 azalacak,Su ayak izi ve çevreye duyarlılık konularında farkındalık ve çevre bilinci oluşturulacaktır.Proje sonucunda,hedef gruplarımız sürdürülebilir doğa ve çevre konusunda bilgi sahibi olacak,yabancı dil becerileri ve yeşil becerileri gelişecek,sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği konularında farkındalıkları oluşacak,öğretmenlerin problem çözme,yenilikçi ve yaratıcı düşünme ve dil becerileri gelişecek,aileler daha az su tüketimini tercih edecekler ve su tasarrufu sağlanacak,katılımcılar su ayak izini azaltmak için farkındalık kazanacaktır .