Paydaşlar

ROMANYA

Scoala Superioara Comerciala Nicolae Kretzulescu (Romania)

Okulumuzda eğitim gören lise öğrencileri 15-19 yaşları arasında ve lise sonrası öğrenciler ise 19-21 yaşları arasındadır. Öğrenciler 8. Sınıf sonunda ulusal bir sınav sonucu seçilirler ve okula kabul edilirler. Lise bitiminde bakalorya sınavına girerler. Öğrenciler üniversite eğitimi konusunda motivasyonu yüksek bir profile sahiptir. Öğrencilerimiz ekonomi alanında eğitim görürler. Mezun öğrencilerimizin çoğu ünlü işadamları, akademisyen, büyük şirketlerde çalışan veya devlette çalışan bireyler olarak hayatlarına devam etmektedirler.

Okulumuz ekonomik bir profile sahip , birçok ekonomi alanındaki disiplini ders olarak veren ve her yıl yaptıkları uygulamalarla iş için beceriler edindiren bir lisedir. Okulumuz aşağıdaki uzmanlık alanlarına sahiptir;

LİSE SEVİYESİ: Branş :Teknoloji / Profil : Hizmet Sektörü -Ekonomik alan: Yönetim Teknisyeni -Taahhüt ve satın almalarda ticaret alanında Teknisyen Uzmanlığı -Turizm alanında uzmanlaşmış Turizm Teknisyenliği

LİSE SONRASI: -Ticaret alanında Uluslararası Ticarette uzmanlık alanı. Okulumuzda her sınıf seviyesinde iki tane yabancı dil öğrenilir. Öğrenciler İngilizce , Fransızca, İtalyanca veya Almanca dillerinden iki tane seçerler.

Okulumuzda çevreye duyarlılık, doğru bir tutum oluşturma ve öğrencilerimizin gezegenin sorunları hakkında bilinçlendirilmesi çözüm sürecine katılması kurumumuz için önemlidir. Bu nedenle ulusal veya uluslararası düzeyde gerçekleştirilen faaliyetlere katılım okulumuz için büyük önem teşkil eder. Okulumuz; -‘Bir mucize-Su’ uluslararası sempozyumuna yıllık olarak,- Su kaynaklarının bütünleşmiş yönetimi,- Çevresel bir faktör olarak su (İyi uygulama Örnekleri), Deniz ve okyanus suları (Sürdürülebilir kalkınma için potansiyeller), Su ve kültür, Su ve bilim alanlarında katılım sağlar. - Ekim-Kasım 2020’de 135 ülkede 2,5 milyondan fazla öğrenciyi içeren ‘İklim Eylemi Projesi’ne katılım sağlamıştır. Bu proje, eğitim yoluyla davranış değişikliğine yol açmayı hedeflemektedir. - ‘Walk the Global Walk’ – 2018-2019 yıllarında AB tarafından finanse edilen ve 11 ülke ile sürdürülmüş olan, küresel vatandaşlık Eğitimi’ni destekleyen projeye dahil olmuştur.

  

 

 

 

PORTEKİZ

Agrupamento de Escolas de Pinheiro (Portugal)

Agupamento de Escolas de Pinheiro, Penafiel bölgesinin öncelikle güney tarafında okul öncesi, temel eğitim, (orta öğretimde) fen bilimleri ve pozitif bilimler eğitimleri ile yetişkinlere yönelik mesleki kurslar (ticaret ve yemek hizmeti sağlama /catering) ve özel eğitim imkanları sunmaktadır. Okulumuzda özel eğitime muhtaç öğrenciler de eğitim alabilmektedir.

Okulumuz farklı projeler geliştirir ve her zaman yeniliğe açıktır. Değerler ve vatandaşlık alanlarının yanı sıra farklı bilimselteknolojik projelerde yer alır.Öğrencilerin daha iyi bir öğrenme seviyesine ulaşması adına; sınıfta pedagojik farklılaşma alanları yaratmak, fen öğrenimini gerçeklikle ilişkilendirmeye çalışmak, farklı öğrenmeleri yeni teknolojilerle ilişkilendirmek, Pedagojik çalışmaları okul kütüphanesi ile birleştirmek ve bilim fuarlarına ve yarışmalara katılmak gibi pedagojik ve müfredat düzeyinde birtakım önlemler almaktadır. Okul, çok aktif bir kadroya sahiptir ve somut sonuçlar elde etmek için bir ekip olarak çalışmaya hazırdır. Dolayısıyla bu projede uyguladığımız yeni metotlarla ve kapsayıcı eğitim-öğretim sistemimizle ortaklarımıza yenilikçi ve dinamik açıdan katkı saylayacağımızı düşünüyoruz. Bu projeye dahil olmakla, çevre ve sürdürülebilirlik kaygısı ile ilgili olarak aktif ve katılımcı vatandaşlığın gelişimini teşvik edeceğimizi düşünüyoruz.

Bu projeye 14-18 yaş aralığında öğrenciler katılacaklardır. Daha az fırsata sahip katılımcıları desteklemek amacıyla etkinlikler planlanmaktadır; destek olması için personel yerleştirmek, etkinlik çeşitliliği sağlamak, onlar için iddialı ama gerçekçi hedefler koymak, sürekli olumlu pekiştirmek, onları öğrenme ve öğretme eğitimlerine dahil etmek, ailelerini de katarak ve karşılıklı destek için diğer ailelerle iletişim ağı içinde olmak gibi.

TAGEM(Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü)

Enstitümüzün misyonu, toprak, gübre ve su kaynakları alanında Türk tarım sektörünün taleplerini karşılayabilecek kaliteli araştırmalar yapmak ve sonuçlandırmak, ayrıca araştırma ve politika oluşturma açısından, hizmet içi eğitimler, seminerler ve kurslar gibi bazı faaliyetlere yoğunlaşarak bakanlığa ulusal ve uluslararası düzeyde destek vermektir.Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarımsal üretime sorunlu (tuzlu ve alkali) arazilerin iyileştirilmesi için uygun ve ekonomik ıslah yöntemlerinin belirlenmesi, projelendirmeye uygun teknolojilerin geliştirilmesi, işletilmesi gibi konularda çalışmalar yapmaktadır.Sulama ve drenaj sistem ve şemalarını yönetmek, sulanan arazilerde nem ve tuzluluk riskini azaltmak için bilgisayar modelleri geliştirmek, su ve toprak kirlenmesine neden olan faktörleri ve bu sorunların üstesinden gelme yöntemlerini belirlemek ve buna göre en uygun bitki türlerini seçmek faaliyetlerimiz arasında yer almaktadır. Sulama suyu kalitesi, evsel ve endüstriyel atık suların sulamada kullanılma olasılığının belirlenmesi ve araştırılması, uygun teknolojilerin geliştirilmesi ve kısıtlı su koşullarında sulama suyunun optimum kullanımı için sulama programlarının oluşturulması yaptığımız çalışmalardan bazılarıdır.Enstitümüz genel anlamda tarımda su ve toprak kaynaklarının etkili kullanımı ile bu kaynakların korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için araştırmalar yapmaktadır.Bu bağlamda öncelikli olarak ülke çiftçileri, üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, okullar ve ilgili akademik çevreler ile her yaş grubundan insanlarla işbirliği yapmaktadır.